دانلود کتاب زبان برنامه نویسی C جعفرنژاد قمی

C Language Programming- Jafarnezhad Ghomi
(دیدگاه کاربر 1)
توضیحات مختصر محصول

در این قسمت سورس PDF کتاب زبان برنامه نویسی C جعفرنژاد قمی ویراست سوم را برای شما عزیزان آماده دانلود کرده ایم. کتاب زبان برنامه نویسی C به تالیف جعفرنژاد قمی از کتاب های آموزشی رشته کامپیوتر می باشد و طرفدارن بسیار زیادی دارد. برای آشنایی با محتویات این کتاب ادامه مطلب را بخوانید. همچنین توصیه می کنیم سورس کدهای زبان C و سورس کدهای زبان ++C سایت را مشاهده کنید.

 

برای دانلود پاسخ تمرین های کتاب زبان برنامه نویسی C جعفرنژاد قمی ( حل المسائل ) به این صفحه مراجعه کنید.

سرفصل های کتاب برنامه نویسی به زبان C

۱- مقدمات زبان C

انواع دادها
متغییرها
تعریف متغییرها
مقدار دادن به متغیرها
تعریف ثوابت
عملگرها
عملگرهای محاسباتی
عبارات محاسباتی
تقدم عملگرها
عملگرهای رابطه ای
عملگرهای منطقی
عملگرهای ترکیبی
عملگرهای بیتی
عملگرهای & و *
عملگر ؟
عملگر کاما (,)
عملگر sizeof
عملگر ()
تقدم عملگر ها در حالت کلی
تبدیل انواع
روش ایجاد برنامه
تعیین نیازمندیهای مسئله
تحلیل مسئله
طراحی الگوریتم
پیاده سازی الگوریتم
تست برنامه
نگهداری برنامه
فرایند آماده سازی و اجرای
برنامه
تمرینات

۲-ساختار برنامه C ورودی و خروجی

ورودی – خروجی داده ها
چاپ اطلاعات با تابع ()printf
مشاهده صفحه خروجی برنامه
پاک کردن صفحه خروجی
انتقال مکان نما در صفحه خروجی
چاپ اعداد نوع short و long
تعیین طول میدان در تابع ()printf
ورود اطلاعات توسط تابع ()scanf
ورودی و خروجی کاراکترها
خواندن کاراکتر با تابع ()getch و ()getche
خواندن کاراکتر با ()getchar
نوشتن کاراکتر با توابع ()putch و ()putchar
تمرینات

۳-حلقه های تکرار و ساختارهای تصمیم

ساختارهای تکرار
ساختار تکرار for
حلقه های تکرار تو در تو
عملگر کاما و حلقه for
ساختار تکرار while و do…..while
از کدام حلقه تکرار استفاده کنیم ؟
ساختارهای تصمیم
ساختار تصمیم if
ساختار تصمیم else if
انتقال کنترل غیر شرطی
دستور break
دستور continue
دستور goto
ساختار تصمیم switch
تمرینات

۴-توابع و کلاس های حافظه

توابع و برنامه سازی ساخت یافته
نوشتن توابع
نکاتی در مورد نوشتن توابع
تابع چگونه کار می کند
روشهای ارسال توابع به پارامتر
توابعی که هیچ مقداری را بر نمی گردانند
توابعی که یک مقدار را برمی گردانند
متغییرهای محلی و عمومی
متغییرهای محلی همنام با متغییرهای عمومی
بازگشتی
حالت های بازگشتی و توقف در محاسبه فاکتوریل
کلاس های حافظه و حوزه متغییرها
کلاس حافظه اتوماتیک
کلاس حافظه ثبات
کلاس حافظه استاتیک
متغییرهای استاتیک محلی
متغییرهای استاتیک عمومی
کلاس حافظه خارجی
استاتیک عمومی
نکته ای راجع به الگوی تابع
تمرینات

۵-آرایه ها و رشته ها

آرایه های یک بعدی
آرایه های یک بعدی با عنوان
آرگومان تابع
مرتب سازی آرایه ها
مرتب سازی حبابی
جستجو در آرایه
جستجوی ترتیبی
جستجوی دودویی
آرایه های چند بعدی
آرایه های دو بعدی به عنوان آرگومان تابع
مقداراولیه آرایه ها
نکته ای راجع به آرایه ها
رشته ها
مقدار اولیه دادن به رشته ها
ورودی خروجی رشته ها
خواندن رشته با تابع ()gets
تفاوت gets و scanf درخواندن رشته ها
چاپ رشته با تابع puts
رشته ها به عنوان آرگومان تابع
انتساب رشته ها
مقایسه رشته ها
الحاق دو رشته
آرایه ای از رشته ها
تمرینات

 

۶-اشاره گرها

متغییرهای اشاره گر
عملگرهای اشاره گر
اشاره گرها و انواع متغییرها
اعمال روی اشاره گرها
انتساب اشاره گرها به یکدیگر
اعمال محاسباتی بر روی اشاره گرها
مقایسه اشاره گرها
متغییرهای پویا
تخصیص حافظه پویا
برگرداندن حافظه به سیستم
اشاره گرها و توابع
اجرای تابع با استفاده از آدرس آن
اشاره گرها و آرایه ها
آرایه پویا
اشاره گرها و رشته ها
ارزش دهی اولیه به اشاره گرها
اشاره گر به اشاره گر
نکاتی در مورد اشاره گرها
آرگومان تابع ()main
تمرینات

۷-ساختمان ها

تعریف نوع ساختمان
تعریف متغییر نوع ساختمان
دسترسی به عناصر ساختمان
ارزش دهی اولیه به ساختمان
انتساب ساختمان ها به یکدیگر
آرایه ای از ساختمان ها
تعریف ساختمان ها به صورت لانه ای
ساختمان ها به عنوان آرگومان تابع
انتقال عناصر ساختمان به توابع
انتقال ساختمان ها به توابع
اشاره گرهای ساختمان
ساختمان بیتی
یونیونها
ساختمانی از یونیون
تغییر نام انواع داده ها با typedef
انواع داده شمارشی
تمرینات

۸-فایل ها

انواع فایل از نظر نوع اطلاعات
سازمان فایل
باز کردن فایل
بستن فایل
ورودی – خروجی کاراکترها
ورودی خروجی رشته ها
فایل به عنوان وسیله ورودی – خروجی
عیب یابی در ورودی – خروجی فایل
حذف فایل
بافر
ورودی و خروجی همراه با فرمت
ورودی – خروجی رکورد
حل یک مسئله از طریق فایل تصادفی
دستگاه های ورودی – خروجی استاندارد
تمرینات

۹-توابع کتابخانه ای

توابع ریاضی
توابع کاراکتری
توابع رشته ای
توابع تخصیص حافظه پویا
توابعی در مورد فایل ها و فهرست ها

۱۰-صف، پشته، لیست پیوندی و درخت

صف
پشته
لیست پیوندی
مشخصات گره های لیست
تعریف گره لیست پیوندی
تعریف اشاره گرهای خارجی
ایجاد گره لیست پیوندی
پیوند دادن گره های لیست پیوندی
درج گره ای در لیست دو پیوندی
حذف گره از لیست دو پیوندی
درختها
درخت دودویی
ساختار گره دودویی
تعریف گره درخت
ایجاد گره درخت
ایجاد درخت جستجوی دودویی
پیمایش درخت
پیمایش inorder درخت دودویی
پیمایش preorder
پیمایش postorder
تمرینات

۱۱-روشهای مرتب سازی و جستجو

روشهای مرتب سازی
مقایسه الگوریتم های مرتب سازی
نمونه ای از یک روش مرتب سازی تعویض
روش مرتب سازی انتخابی
مرتب سازی به روش درجی
چند روش مرتب سازی خوب
الگوریتم مرتب سازی shellsort
الگوریتم مرتب سازی quicksort
مرتب سازی رشته ها
مرتب سازی ساختمان ها
مرتب سازی فایل های تصادفی
روشهای جستجو
تمرینات

۱۲-ساختمان کامپیوتر و وقفه ها

ساختمان کامپیوتر
ثبات های پردازنده ۱۶ بیتی
ثبات های عمومی
سگمنت ها
ثبات های سگمنت
ثبات های ایندکس
ثبات های وضعیت و کنترلی
فلک های کنترلی
فلک های وضعیت
ثبات های ۳۲ بیتی
مفهوم آدرس دهی
مقدمه ای بر وقفه ها
انواع وقفه ها
وقفه های بایوس
معرفی توابع چند وقفه
اجرای وقفه ها در C
توابع DOS

۱۳-مدل های حافظه و مدیریت

صفحه کلید
مدل حافظه tiny
مدل حافظه small
مدل حافظه medum
مدل حافظه compact
مدل حافظه large
مدل حافظه huge
انتخاب مدل حافظه مناسب
معرفی یک مدل حافظه به کامپایلر
آدرس دهی به خارج از یک سگمنت حافظه
کلمه کلیدی far
کلمه کلیدی huge
کلمه کلیدی near

۱۴-رمزگذاری و فشرده سازی متن ها

انواع رمزگذاری
رمز گذاری جانشینی
رمز گذاری جابجایی
رمز گذاری به وسیله دستکاری بیت ها
فشرده سازی داده ها
ذخیره ۸ کاراکتر در۷ بایت
فشرده سازی از طریق حذف کاراکترها
کشف رمزمنتهای رمزی

۱۵-توابع کتابخانه ای

توابع گرافیکی
توابع غیر گرافیکی صفحه نمایش

۱۶-گرافیک

تولید رنگ
از کجا شروع کنم ؟
نوشتن پیکسل ها
رسم خط
رسم مستطیل و پر کردن آن
رسم دایره و بیضی و پر کردن آنها
ذخیره و بازیابی گرافیک
کپی و انتقال گرافیک از نقطه ای به نقطه ی دیگر
چرخش اشکال گرافیکی

۱۷-مهندسی نرم افزار به کمک C

طراحی برنامه
انتخاب یک ساختمان داده
پنهان سازی اطلاعات و کد
برنامه های متشکل از چند فایل
ایجاد کتابخانه
مشاهده محتوای فایل کتابخانه
برنامه GREP

۱۸-طراحی مفسر زبان های برنامه سازی

عبارات
نشانه ها
چگونگی تولید عبارات
مفسر زبان بیسیک
دستور انتساب
دستور print
دستور INPUT
دستور IF
دستور FOR
دستور GOSUB
برنامه کامل مفسر بیسیک

۱۹-توابع کتابخانه ای

توابعی در مورد تاریخ، زمان و دیگر توابع سیستم
توابع تخصیص حافظه پویا
توابع کنترلی
توابع ورودی – خروجی
توابع متفرقه

۲۰-مدیریت منوها

ذخیره و بازیابی قسمتی از صفحه نمایش
ایجاد منوی popup
ایجاد منوی popup بدون وقفه بایوس
ایجاد منوی pulldown

۲۱-ارتباط زبان C با اسمبلی

دستورات اسمبلی در زبان C
استفاده از زیر برنامه های اسمبلی در برنامه C
کوچک و بزرگ بودن حروف و متغییرها
پیش فرض سگمنت
ارتباط شناسه های extern و public در توربو C و توربو اسمبلر
ترجمه چند فابل C واسمبلی
تبادل پارامترهای بین اسمبلی و TC
ارسال پارامترها از برنامه C به اسمبلی
استفاده از پشته برای انتقال پارامترها
بازگرداندن مقادیر از زبان اسمبلی به زبان C

۲۲-دستورات پیش پردازنده

تعریف ماکرو
ضمیمه کردن فایل ها
دستورات پیش پردازنده شرطی
حذف ماکروی تعریف شده
اسامی مایکروهای از پیش تعریف شده
دستور پیش پردازنده #line
دستور پیش پردازنده #error

 

 

 

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 1 امتیاز کلی : 3.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 1 خرید
0
0
1
0
0
 1. م

  معصومه ابراهیمی

  در تاریخ

  خوب است

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما شاید این را هم دوست داشته باشید

 • دانلود حل المسائل کتاب زبان برنامه نویسی C جعفرنژاد قمی

  رایگان تعداد فروش : 211
 • دانلود برنامه های کتاب برنامه نويسي به زبان اسمبلي جعفرنژاد قمی

  رایگان تعداد فروش : 67
قیمت محصول

رایگان

قوانین استفاده

لینک های دانلود محصولات رایگان پس از تکمیل فرم مربوطه قابل دسترسی هستند و برای محصولات غیر رایگان، بلافاصله پس از پرداخت هزینه محصول در اختیار شما قرار می گیرد.

 • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
 • دانلود مستقیم فایل
 • مشاوره رایگان قبل و بعد از خرید محصول
 • گارانتی بازگشت وجه در صورت خرابی فایل